Əgər istəsəniz ünvanı qeyd edə bilərsiniz.
Xəritədə rayon, şəhər, qəsəbə hətta dəqiq ünvanıda göstərə bilərsiniz.
Qiymət göstərilmiş elanlara baxdıqda tez qərar verilir.Ona görə qiymət tələb olunan elanlarda qiyməti göstərməyiniz lazımdır


Ətraflı məlumat verməyə çalışın. Bu sizin elana olan marağın dahada artması deməkdir.
Şəkilləri yüklə
Şəkillərin minimum sayı 1 *
Şəkillərin səhifədə düzgün görsənməsi üçün xahiş edirik ölçülərinin 5:3 nisbətində olmasına diqqət edəsin
Ad o deməkdir ki, elan hər hansı şəxs tərəfindən verilir. Bu halda öz adınızı yazın.
Əlavə telefon nömrəsi yerləşdirmək üçün + işarəsinə tıklayın.


Təcili bölməsini seçməklə elanınızı aid olduğu kateqoriyanın bütün səhifələrində birinci bölmədə təcili elanlar sırasında göstərmiş olacaqsınız. Bu elanınızın sadə elanla müqayisədə 100 dəfələrlə çox görünməsi deməkdir. Elanınızı VİP etməklə saytın ilk-baş səhifəsində bütün sayt izləyicilərinə göstərmək imkanı qazanırsınız ki, bu da VİP elanınızın təcili elandan belə dəfələrlə çox görünməsi deməkdir. Elanınız dərc edildikdən sonra onu Premium , VİP və təcili etmək imkanına sahib ola biləcəksiniz.

Aşağıda göstərilmiş qaydalar Aqroelan.az saytının Administrasiyası ilə Aqroelan.az istifadəçisi arasında bağlanmış müqaviləni əks etdirir.

Ətraflı


Davam etmək
İmtina etmək